• 0835 811 866

Trắc nghiệm tâm lý Nhật Bản siêu chuẩn: Bằng trực giác bạn thấy cô gái nào đẹp nhất?

Phát hiện những tính cách tiềm ẩn. Chỉ xem nửa phần dưới, bạn đoán nữ sinh nào sẽ có khuôn mặt đẹp nhất!
Nếu bạn chọn đáp án A: 

Cá tính nổi trội
Bạn là người bí ẩn thường hay giấu mình, không dễ tiếp xúc. 
Bạn là người ngây ngô, muốn làm gì thì làm, nhưng rất dễ thương. 


Tính cách dấu kín

Bạn phân biệt rất rõ ràng giữa đen và trắng. 
Bạn suy nghĩ rất tinh tế, khi bị tổn thương sẽ không biểu hiện ra, nhưng thật ra mọi người đã nhìn thấy được điều đó. 
Đầu tiên bạn suy nghĩ rất nhiều rồi sau đó mới đưa ra sự chọn lựa, không muốn mọi người xem thường mình, lòng tự trọng rất cao. 

Tính cách tiềm ẩn
Bạn là người rất cần được người khác bảo vệ. 
Không phải là người dễ gần. 
Bạn là người tốt, biết quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì người khác. 

Tính cách thật
Bạn rất sợ cho người khác biết mình là người như thế này, có thể bạn không thích tính cách của mình lắm. Bạn là người sống nội tâm, hơi cô đơn, rất muốn kết bạn với mọi người nhưng đôi khi không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác. 
Không hiểu rõ lắm tương lai mình cần cái gì nhưng hi vọng nửa đời sau sẽ được may mắn. Không có yêu cầu gì nhiều, điều quan trọng nhất là mỗi ngày được vui vẻ và sống đúng với chính mình. 

Người yêu lý tưởng
Rất dễ nổi nóng, phải hiểu thì mới chịu đựng được bạn, tính cách của bạn là ngoài cứng trong mềm. 
Trong lòng là một người rất dễ thương. Bạn đoán không ra bước tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. 
Rất cẩn thận, bạn cần gì là anh ấy đã chuẩn bị sẵn.Nếu bạn chọn hình B:

Cá tính nổi trội
Bạn là người rất biết quan tâm tới người khác, rất dễ phát hiện người bên cạnh mình không vui. 
Bạn là người ngốc, muốn làm gì thì làm, nhưng rất dễ thương. 
Bạn là một ông già luôn khiến người khác lo lắng. 

Tính cách dấu kín
Bạn phân biệt rất rõ ràng giữa đen và trắng. 
Bạn suy nghĩ rất tinh tế, khi bị tổn thương sẽ không biểu hiện ra, nhưng thật ra mọi người đã nhìn thấy được điều đó. 
Đầu tiên bạn suy nghĩ rất nhiều rồi sau đó mới đưa ra chọn lựa, không muốn mọi người xem thường mình, lòng tự trọng rất cao. 

Tính cách tiềm ẩn
Bạn không phải là người dễ gần.
Bạn là người tốt, biết quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì người khác. 
Bạn rất thông minh và không kiêu ngạo. 

Tính cách thật
Bạn là người sống nội tâm có chút cô đơn, rất muốn kết bạn với mọi người nhưng đôi khi không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác. 
Người rất thẳng thắn, đôi khi bởi tính cách như vậy không hợp với người khác. Hi vọng nhiều người hiểu được bạn, đặc biệt là người mà bạn thích. 
Không hiểu rõ lắm tương lai mình cần gì nhưng hi vọng nửa đời sau sẽ được may mắn. Không có yêu cầu gì nhiều, điều quan trọng nhất là mỗi ngày được vui vẻ và sống đúng với chính mình. 

Người yêu lý tưởng
Rất dễ nổi nóng, phải hiểu thì mới chịu đựng được bạn, tính cách của bạn là ngoài cứng trong mềm. 
Trong lòng là một người rất dễ thương. Bạn đoán không ra bước tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. 
Rất cẩn thận, bạn cần gì là anh ấy đã chuẩn bị sẵn.Nếu bạn chọn hình C:
Cá tính nổi trội
Bạn là người rất quan tâm đến người khác, rất dễ phát hiện người bên cạnh mình không vui. 
Bạn là người lãnh đạo rất thông minh và rất có trách nhiệm. 
Bạn là người rất bí mật thường giấu mình, không dễ gần. 

Tính cách tiềm ẩn
Tất cả mọi việc bạn đều có yêu cầu cao, nhưng có nhiều lúc bạn quá cố chấp. 
Bạn phân biệt trắng đen rất rõ ràng. 
Bạn suy nghĩ rất tinh tế, khi bị tổn thương sẽ không biểu hiện ra, nhưng thật ra mọi người đã nhìn thấy được điều đó. 

Tích cách tiềm ẩn
Bạn là người rất cần được người khác bảo vệ. 
Không phải là người dễ gần. 
Bạn là người tốt, biết quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì người khác. 

Tính cách thật
Bạn rất sợ cho người khác nhìn thấy mình là người như thế này, có thể bạn không thích tính cách của mình lắm. Bạn là người sống nội tâm có chút cô đơn, rất muốn kết bạn với mọi người nhưng đôi khi không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác. 
Bạn cảm thấy bạn bè còn quan trọng hơn trời, rất quý trọng bạn, dám yêu dám hận, nhưng người mà không thích thì bạn sẽ không muốn kiểm soát. 

Người yêu lý tưởng

Bạn rất hợp với anh ấy, những gì mà bạn muốn thì anh ấy cũng muốn giống như vậy, không cần hỏi cũng biết đối phương cần gì. 
Rất dễ nổi nóng, phải hiểu thì mới chịu đựng được bạn, tính cách của bạn là ngoài cứng trong mềm. 
Trong lòng là một người rất dễ thương. Bạn đoán không ra bước tiếp theo anh ấy sẽ làm là gì.


Nếu bạn chọn hình D:
Cá tính nổi trội
Bạn là người lãnh đạo rất thông minh và rất có trách nhiệm. 
Bạn là người rất quan tâm đến người khác, rất dễ phát hiện người bên cạnh mình không vui. 
Bạn là một ông già luôn khiến người khác lo lắng. 

Tính cách tiềm ẩn
Bạn suy nghĩ rất tinh tế, khi bị tổn thương sẽ không biểu hiện ra, nhưng thật ra mọi người đã nhìn thấy được điều đó. 
Đầu tiên bạn suy nghĩ rất nhiều rồi sau đó mới đưa ra sự chọn lựa, không muốn mọi người xem thường mình, lòng tự trọng rất cao. 
Bạn là người ngoài cứng trong mềm, nhưng thực ra trong lòng của bạn biết bạn không kiên cường như thế. 

Tính cách tiềm ẩn
Bạn là người rất cần được người khác bảo vệ. 
Không phải là người dễ gần. 
Người mà hiểu rõ chính mình muốn gì. 

Tính cách thật
Bạn rất sợ cho người khác nhìn thấy mình là người như thế này, có thể bạn không thích tính cách của mình lắm. 
Bạn là người thẳng thắn, có đôi lúc vì tính cách như vậy không hợp với người khác. Hi vọng có nhiều người hiểu bạn hơn, đặc biệt là người mà bạn thích.
Không hiểu rõ lắm tương lai mình cần gì nhưng hi vọng nửa đời sau sẽ được may mắn. Không có yêu cầu gì nhiều, điều quan trọng nhất là mỗi ngày được vui vẻ và sống đúng với chính mình. 

Người yêu lý tưởng
Bạn rất hợp với anh ấy, những gì mà bạn muốn thì anh ấy cũng muốn giống như vậy, không cần hỏi cũng biết đối phương cần gì. 
Rất tỉ mỉ, bạn cần gì anh ấy đều chuẩn bị sẵn. 
Trí tuệ rất quan trọng, có thể quản lý được con người của bạn thì phải nói lý lẽ.


Nếu bạn chọn hình E
Cá tính nổi trội
Bạn là người lãnh đạo rất thông minh và rất có trách nhiệm. 
Bạn là người rất quan tâm đến người khác, rất dễ phát hiện người bên cạnh mình không vui. 
Bạn là một ông lão luôn khiến người khác lo lắng. 

Tính cách tiềm ẩn
Tất cả mọi việc bạn đều yêu cầu cao, nhưng có nhiều lúc bạn quá cố chấp. 
Bạn phân biệt trắng đen rất rõ ràng. 
Bạn suy nghĩ rất tinh tế, khi bị tổn thương sẽ không biểu hiện ra, nhưng thật ra mọi người đã nhìn thấy được điều đó. 

Tính cách tiềm ẩn 
Bạn không phải là người dễ gần.
Bạn là người tốt, biết quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì người khác. 
Bạn rất thông minh và không kiêu ngạo. 

Tính cách thật
Bạn rất sợ cho người khác nhìn thấy mình là người như thế này, có thể bạn không thích tính cách của mình lắm. 
Bạn là người sống nội tâm có chút cô đơn, rất muốn kết bạn với mọi người nhưng đôi khi không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác. 
Bạn cảm thấy bạn bè còn quan trọng hơn trời, rất nhiều bạn bè quý trọng bạn, dám yêu dám hận, nhưng người mà không thích thì bạn sẽ không muốn kiểm soát. 

Người yêu lý tưởng
Rất dễ nổi nóng, phải hiểu thì mới chịu đựng được bạn, tính cách của bạn là ngoài cứng trong mềm. 
Trong lòng là một người rất dễ thương. Bạn đoán không ra bước tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. 
Rất cẩn thận, bạn cần gì anh ấy đều chuẩn bị sẵn.
  • iclassic Blogger
  • 02/10/2015
  • 0
  • công sở

Bình luận

Viết bình luận

* Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Danh mục blog

Bài viết mới nhất

10 sai lầm nghiêm trọng của nam giới khi cạo râu

Cạo râu không đúng cách có thể khiến các...

6 điều nam giới hấp dẫn phụ nữ nhất được khoa học lý giải

Đây đều là những kết quả khoa học được...

9 kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt của đàn ông

Húi cua, mái lệch, vuốt rối... là những phong...

Bí quyết để có cơ bụng 6 múi nhanh nhất!

Cơ bụng 6 múi được coi là biểu tượng...

Để đàn ông trở nên phong độ hấp dẫn

Trừ khi bạn là một “dân bụi” với đầu...

Cách loại bỏ nếp nhăn quần áo mà không cần bàn là

Nếu chẳng may bị cúp điện hoặc bàn là...

"Giải oan" cho cánh đàn ông

Đàn ông thường bị đóng đinh với những tật...